Danh sách từ A-Z
Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
13.2K lượt xem
Danh sách Tập phim bên dưới!

Phim Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu kể về Pháp Hoa là Pháp Vực ưu tú nhất thiên tài, hắn sinh hoạt tại Pháp Vực, tuân thủ trật tự, hợp lễ nghi, am hiểu thống ngự, khống chế pháp điển.

Lam Ca là Lam Vực ưu tú nhất thiên tài, hắn sinh hoạt tại Lam Vực, tôn trọng tự do, tự do tự tại, am hiểu chiến đấu, khống chế nguyên tố.


Trà Phim không chạy quảng cáo trên phim! Quảng cáo hiện ra khi bạn xem phim do nhà cung cấp server đính kèm, bạn vui lòng tắt đi, mong bạn thông cảm. Cảm ơn bạn đã chọn Trà Phim!

Server #2 QC
 • Tập 1
 • Tập 2
 • Tập 3
 • Tập 4
 • Tập 5
 • Tập 6
 • Tập 7
 • Tập 8
 • Tập 9
 • Tập 10
 • Tập 11